Perguruan Silat Tenaga Dalam

Perguruan Silat Tenaga Dalam

Secara gampang tenaga dalam ialah tenaga gaib. Sebagian besar tenaga dalam tidak dapat dipahami lewat akal. Diperlukan paradigma tersendiri untuk memahaminya. Paradigma itu barangkali dapat disebut paradigm mistik, yaitu paradigma yang bukan empiris dan bukan logis. Itulah kira-kira yang dapat dikatakan tentang tenaga dalam. Yang dibicarakan selanjutnya ialah khusus tenaga dalam untuk perlindungan. Secara umum, yang ini mungkin dapat disebut silat tenaga dalam.

Misalnya seorang anggota kelompok anak nakal mendapat ancaman, mungkin dari bosnya atau mungkin dari luar kelompoknya. Ia mencari guru yang dapat memberikan kepadanya ilmu yang dapat melindunginya. Lantas seseorang mengatakan agar ia berguru kepada si Anu yang mengajarkan tenaga dalam. Lalu ia datang kesana. Di sana ia diterima dengan baik, lantas diberi ilmu. Setelah itu guru memberi nasihat seperti:

  1. Ilmu ini tidak dapat digunakan untuk menyerang.
  2. Ilmu ini hanya melindungi kamu selama kamu percaya kepada Tuhan.
  3. Orang yang percaya kepada Tuhan wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.
  4. Pantangan keras ilmu ini ialah minuman keras dan zina.
  5. Semakin kamu patuh kepada Tuhan, semakin dilindungi kamu oleh ilmu ini[16].

Tak pelak lagi orang akan memperoleh peluang untuk menjadi Muslim yang baik. Orang harus bertobat, harus shalat, harus meninggalkan dosa, terutama minuman keras dan zina, orang harus merasa dekat dengan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ini adalah rumusan-rumusan singkat untuk menuju kepada Tuhan. Ada kelebihan yang patut diperhatikan pada pendidikan ini. Pertama, gurunya tidak terlalu banyak berbicara, tetapi contohlah yang banyak diberikannya. Kedua, pendidikan agama seperti ini dapat menjangkau murid yang liar, yang tadinya tidak terjangkau oleh mubalig yang terkenal sekalipun.[17]

 

https://bobhenneman.info/modern-conflict-2-apk/